TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue
ročník V., číslo 2-3, november-december 2000
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|teoretické články | besedy | recenzie | rozhovory | festivaly / prehliadky |
| knižné recenzie | profily / portréty | reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | ČAPEK | SCENA.CZ |

Otázky môžete klásť aj vy !!! Autor najzaujímavejšej získa cenu.

Ďalšie pokračovanie medzinárodného divadelného salónu Čapkovo popoludnie z Internet klubu v BKIS na Jesenského ulici 7 v Bratislave sledujte v stredu 17. 1. 2001 od 17. 00 hod.
Hosťom bude herečka a moderátorka
Bibiána Ondrejková


Otázky môžete klásť aj vy !!!
Autor najzaujímavejšej získa cenu.
Strávte s nami hodinku ON-LINE na adrese www.teatro.sk (menu Čapek)

Vážení priatelia divadla,
E-Mail : info@rmd.sk
otvorili ste si úvodnú stránku internetovej divadelnej revue TEATRO, ktorá vám ponúka analytické, beletristické aj informačné články o divadle. Zámerom redakcie je vytvárať slobodný priestor najmä pre kritickú reflexiu výsledkov divadelnej tvorby, predovšetkým na slovenských profesionálnych štátnych aj neštátnych scénach. Preto oslovujeme široké spektrum autorov - od študentov až po renomované osobnosti - a dávame im priestor na prezentáciu ich rôznorodých pohľadov na súčasné divadelné dianie u nás. Redakcia v tomto zmysle akceptuje odbornosť prispievateľov, aj keď nie vždy sa s ich pohľadmi či hodnotením jednotlivých počinov na pôde divadla, stotožňuje. Práve od tejto otvorenosti voči rôznym názorom očakávame, že TEATRO bude platformou pre cizelovanie postojov, ktoré posúvajú túto tvorivú oblasť stále ďalej. A na záver len toľko: veríme, že TEATRO sa stane obľúbeným periodikom, ktoré si so záujmom prečíta nielen odborná verejnosť. Veď divadlo je tu pre všetkých.

Katarína Ducárová, šéfredaktorka

Internetová divadelná revue TEATRO vychádza s príspevkom
Ministerstva kultúry SR