TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue
ročník VII., číslo 3 - 4, október - december 2002
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|späť | teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | NetHovory | SCENA.CZ |
REPORTÁŽE

E-Mail : info@rmd.sk

 

DNI RUSÍNSKEHO DIVADLA V BRATISLAVE
DO TRETICE VŠETKO DOBRÉ ...
KATARÍNA DUCÁROVÁ     

Necelých päťsto kilometrov medzi západom a východom našej republiky je často, najmä v divadelných súradniciach, neprekonateľná vzdialenosť. Nie preto, že by na trase medzi Bratislavou a Košicami a ďalšími východoslovenskými mestami, v ktorých pôsobia divadlá, nebolo vlakové, cestné alebo nebodaj letecké spojenie. Príčina je prozaickejšia. Niet toho, kto by bol ochotný vyslať kritika alebo novinára na cestu, aby podal správu o divadelnom živote. O živote,  ktorý akoby natruc pulzuje aj za bratislavským chotárom.  A za obidvoje, teda cestu a správu, mu ešte aj zaplatil.  Keď tento problém začali „vidiecke“ divadlá riešiť, prišli na dva spôsoby, ako divadelnej kritike a širšej verejnosti predviesť, čo v istom časovom období vytvorili. Boli to interné prehliadky tvorby alebo zájazdy do Bratislavy. V prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča na konci divadelnej sezóny 2001/2002 už po tretí raz dali prednosť druhej zo spomenutých možností.

 

VPUSTIŤ CUDZÍ ELEMENT

 

Ak si však niekto myslí, že nájsť v Bratislave priestor, v ktorom by boli ochotní na niekoľko dní prepustiť svojej javisko „cudzincom“, je jednoduchá záležitosť, tak mu treba povedať, že sa hlboko mýli. Okrem iného preto, že ten, kto sa chce dostať na niektorú z renomovaných bratislavských scén, nebýva žiaden milionár, ale divadelný súbor, ktorý má hlboko do vreca. Bohatý je len jediným – vlastnou tvorbou, ktorá by mohla byť zárukou zisku pre hostiteľa. Keby mal istotu, že divák nepohrdne ponukou „vidieckeho“ divadla.  Lenže práve taká záruka neexistuje. Skôr je pravdepodobné, že v hľadisku bude sedieť veľmi skromný počet divákov. A to je potom hneď niekoľkonásobné fiasko.

     

DVA POBYTY V STOKE

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča je divadlom národnostným. Na rozdiel od niektorých iných podobných súborov sa však neusiluje deklarovať svoju „cudzosť“, ako už nie raz upozornila odborná kritika,  v slovenskom divadelnom kontexte. Veď, na čo by to bolo?  S kým by  v tom prípade konfrontovalo kvalitu svoje tvorby? Udržiavalo kontakty? Takto má na výber. A sympatické je, že sa chce porovnávať s najlepšími nielen na domácej pôde. 

    Keď sa divadlo v roku 1994 rozhodlo urobiť prvý krok smerom k veľkej Bratislave, obrátilo sa na svojho rodáka a bývalého režiséra Blaha Uhlára.  Za obdobie, keď v ňom pôsobil na režisérskom poste, naučil tamojších hercov nielen inak divadelne myslieť a hrať, ale najmä nebáť sa experimentu. Hoci takého, aký si práve vtedy  naplánovali urobiť. Prísť hrať z východu na západ. Z malého do veľkého mesta.                 

     Uhlár pamätajúc si, že v Prešove mal možnosť vytvoriť viaceré svoje zaujímavé inscenácie, im vtedy už ako šéf bratislavskej alternatívnej scény ponúkol zázemie vo svojej Stoke. Zrodili sa prvé Dni rusínskeho divadla. Duchnovičovci, ako ich zvyknú v divadelných kruhoch familiárne nazývať,  sa vtedy predstavili piatimi inscenáciami - M. Karásek: Skrat, N. V. Gogoľ: Ženba, L. Smoček: Bludisko, N. Machiavelli: Mandragora, B. Uhlár, M. Karásek: Záha.    

    Divadlo A. Duchnoviča hosťovalo v Stoke aj o päť rokov neskôr. V roku 1999, keď sa uskutočnil druhý ročník Dní rusínskeho divadla. „Sme presvedčení, že mnohí Bratislavčania ešte nemali možnosť počuť ako znie materinský jazyk ich spoluobčanov rusínskej národnosti žijúcich na severovýchode Slovenska,“ mohli sme si vtedy prečítať v bulletine. A bola to pravda.  Pred uvedením každej zo štyroch inscenácií (F. M. Dostojevskij: Dedina Stepančikovo, E. Ionesco – Plešatá speváčka, A. P. Čechov: Pytačky a Svadba, M. J. Saltykov-Ščedrin: Dejiny jedného mesta) ste v malej sále veľa Bratislavčanov, ktorí by nemali rusínske korene,  nevideli. Tí, čo v nej sedeli, boli zväčša rodáci alebo kritici. Žeby zo zdvorilosti? Lebo úprimne povedané, nie každý pretrpí fakt, že do divadelného hľadiska musí prejsť cez krčmu s klientelou inej krvnej skupiny a ona je jeho súčasťou. To si radšej na divadlo nechá zájsť chuť. Tobôž ak nepatrí medzi priaznivcov alternatívnych metód tvorby, s ktorými sa v Stoke pracuje a o umeleckých výsledkoch akéhosi divadla z východu toho veľa nevie. 

 

GENERÁLNY ÚTOK NA BRATISLAVU

 

Putovať za bratislavským divákom aj do tretice do Stoky? Ponúknuť potenciálnemu publiku zvyknutému sedieť v pohodlných kreslách opäť iba miesta na tvrdých stoličkách? Nepoučiť sa z predchádzajúcich pobytov? Ignorovať fakt, že divadlo mnoho ľudí  považuje za spoločenskú záležitosť, a preto tam, kde podľa nich nemôžu mať stretnutia s umením  patričnú úroveň, jednoducho neprídu?

    Neviem si predstaviť tvrdší oriešok, ktorý  musel ansámbl cieľavedome vedeného DAD tento rok rozlusknúť. Pretože svoje zohrávala vďačnosť za predchádzajúce prichýlenia, ale aj vedomie, že je čas na ambície vstúpiť do širších divadelných konfrontácií. „Dozreli sme a nepochybne patríme k tomu lepšiemu, čo je v súčasnom slovenskom divadelníctve,“ nechali sa počuť na začiatku divadelnej sezóny 2001/2002 prešovskí divadelní tvorcovia. A bolo to treba dokázať. 

     Tretí ročník Dní rusínskeho divadla v Bratislave sa začal 4. júna. Podujatie, ktoré malo svoj prológ na Malej scéne SND, pokračovalo a zavŕšilo sa ku koncu prvého júnového týždňa v Divadle Astorka – Korzo ´90, zaštítilo a finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.   

    Divadlu A. Duchnoviča však na obidve tieto prestížne scény dopomohol aj chýr o progresívnej dramaturgii. Prvé zmienky o nej sú však podstatne staršieho dáta a vyslovili ich tí, čo mali možnosť tvorbu divadla dlhodobejšie sledovať. Pripomína ich aj tento citát:           

     „Divadlo A. Duchnoviča si uvedomuje odkázanosť na divákov vo svojom zájazdovom regióne, preto v každej sezóne pripravuje aspoň jeden titul s neskrývanou ambíciou uplatniť ho najmä mimo svoje sídlo.“

 

PROLÓG

 

      Päťdňová prehliadka alebo menší festival tvorený výberom z najlepších inscenácií posledných dvoch sezón sa začal na pôde Slovenského národného divadla predstavením Za jasných nocí. Vzniklo dramatizáciou šiestich poviedok Vasilija Šukšina. Autorom dramatizácie Šukšinových obrazov zo života sovietskeho dedinského človeka bol dramaturg Vasiľ Turok, ktorý už takmer dve desaťročia formuje repertoár divadla, prekladá preň do rusínskeho jazyka diela svetových klasikov i súčasných autorov a píše hry. Šije texty súboru priamo „na telo“. 

     Inscenáciu, tiež rozdelenú do šiestich častí (Utrpenie mladého Vaganova, Skaličený, Tvrdohlavý, Mille pardone, madame!, Materinské srdce, Modlitba za náhradný život), medzi ktorými nebola výrazná vzájomná súvislosť, režijne pripravil Matúš Oľha. Alebo, že by predsa, aj keď v nich nevystupovali spoločné postavy, nezobrazovala sa rovnaká téma ... Osamelosť!

     Priznám sa, práve v ten večer som očakávala najprázdnejšie hľadisko. A zaručene som nebola jediná. Otvorenie prehliadky s najmenej známou inscenáciou sa nedalo brať inak ako vabank. O to príjemnejší bol pohľad do sály, ktorý mohol potešiť aj prešovský súbor. Na ich herecké výkony v bizarných postavičkách šiestich príbehov, sa prišli pozrieť aj omnoho známejší bratislavskí kolegovia a zástupcovia odbornej obce. Hra o všetko vyšla. Po Bratislave sa na hosťovanie divadla začalo šíriť priaznivé echo.

 

DNI V ASTORKE

 

Štyri z piatich titulov, ktoré DAD zo svojho bežného repertoáru do Bratislavy priviezlo, odohralo v priestoroch Divadla Astorka – Korzo ´90 na Suchom mýte.  Boli to Schillerovi Paraziti,  Gončarovov Oblomov, Steinbeckova Planina Tortilla a La musica Karola Horáka.  V článkoch, ktoré o nich písali, autori upozorňovali okrem iného na fakt, že išlo napospol o náročné a kvalitné predlohy, ale vybrané a interpretované tak, aby rovnako dobre ako festivalové výberové 

A. Gončarov: Oblomov, DAD Prešov, réžia Matúš Oľha, 2000

Foto:  Pavol Kovaľ

poroty oslovili aj priemerne divadelne rozhľadeného diváka. Zájazdové obecenstvo v dedinách a dedinkách na severo-východnom cípe Slovenska, ktorých pomaly na mapách niet. Pritom skúste nájsť hru preloženú do rusínskeho jazyka. Nenájdete. Takže divadlu neostáva iné ako si preložiť, prípadne aj upraviť a zdramatizovať každého autora, ktorého sa rozhodnú hrať. 

      Nemenej zaujímavé však bolo, že všetky tieto inscenácie, ktorých výpovede (zjednodušene povedané o ľuďoch - ich slabostiach, radostiach, láskach, snoch, túžbach či charakteroch) navzájom pôsobili vo zvláštnej symbióze a syntéze, pripravili v Prešove dvaja hosťujúci režiséri, o ktorých je známe, že sú z dvoch generácií.  Tri naštudoval mladší Rastislav Ballek, dve inak profilovaný a svojský Matúš Oľha.   

     Režisér Ballek rozšíril rady tých, ktorí neodolali príležitosti pracovať s hereckým potenciálom divadla vtedy, keď  prijal ponuku inscenovať dramatizáciu Schillerových Parazitov s podtitulom Óda na radosť.  Komédiu z úradníckeho prostredia. Keby sa však divákom neprezradil autor literárnej predlohy, určite by neverili, že vznikla pred viac ako dvesto rokmi.  Toľko sa v nej dostalo na scénu nečakaných obrazov zo súčasného života.  Toľko to vzbudzovalo predstáv a asociácií. Ide totiž o to, že minister, ktorý  práve nastupuje do úradu si chce preveriť pracovitosť, lojalitu a charakterové vlastnosti svojich úradníkov, aby jedného z nich mohol vymenovať za veľvyslanca v susednom štáte.

            Ako žiť a prežiť bez zavrhnutia vlastnej identity, ako sa dostať k svojmu cieľu bez toho, aby to bolo na úrok iného, v rozpore  ....o tom neboli len Paraziti. Bol to aj Oblomov a ďalšie inscenácie.

          „Je úplne iné inscenovať dramatizáciu románu, ako postaviť hru pôvodne napísanú, ktorá už má isté scénické tradície,“ charakterizoval prácu na Oblomovovi pred jeho premiérou režisér Matúš Oľha, ktorý v tomto divadle vytvoril už viacero zaujímavých inscenácií. Oblomov, tragikomický príbeh „zbytočného človeka“,  je práve jedna z nich.  Divadlo A. Duchnoviča sa s ňou dostalo napríklad na festival Setkání / Stretnutie do českého Zlína. A predstaviteľ Oblomova, Eugen Libezňuk, bol za svoj výkon v postave nominovaný v ankete Dosky 2001 na cenu za  najlepší mužský herecký výkon.

     Eugen Libezňuk ho však musel podať najmä na jednom, povedzme trochu zvláštnom mieste – v posteli. Veď aj v bulletine sa k inscenácii z Oľhovej tvorivej dielne píše:

„Ležanie u Iliu Iljiča nebolo ani nutnosťou ako u chorého alebo ako u človeka, ktorému sa chce spať, ani náhodou ako u toho, kto ustal v robote, ani príjemným stavom ako u lenivcov: ležanie bolo u neho normálnym stavom. Oblomov keď bol doma – a on bol skoro stále doma – len ležal a ležal, stále v tej istej izbe, ktorá mu slúžila ako spálňa, kabinet i ako hosťovský salón.“   

Friedrich Schiller: Paraziti, DAD Prešov, réžia Rastislav Ballek, 2001

Foto: Pavol Kovaľ

Pravda hercov, keď už sme pri nich, ktorí bratislavské publikum za pár minút vždy vtiahli do deja, by som mala menovať viac. Vlastne všetkých, lebo to inak nejde - E. Libezňuk, S. Hudák, J. Tkáč, Ľ. Lukačíková, Ľ. Mindoš, J. Sisáková, T. Kučerenková, M. Marko, S. Škovranová, I. Stropkovský, V. Rusiňák, A. Kučerenko, I. Latta, D. Rusinková, Z. Haľamová, J. Pantlikáš. Boli takpovediac stavebnými kameňmi každého predstavenia. Svojim hereckým prejavom sa postarali o to, že rusínčina nebola pre divákov cudzí jazyk, ale čosi ako lahôdka, ktorou mohli servírovať interpretáciu svetovej klasiky, súčasnej dramatickej spisby aj pôvodnej slovenskej tvorby.  Poskytli nám príležitosť zaviesť reč na Rusínov naozaj s kadekým. Jedným z nich bol Nikita Slovák, ktorý práve vtedy s Rusínmi doslova žil. S režisérom Jakubiskom ako scenárista pripravoval o nich pre Európsku úniu dokumentárny film pod názvom Farebné kamienky. A tak slovo dalo slovo - až sme sa dostali k úvahám na tému: čo pre Rusínov môže znamenať ich divadlo. Povedal: „To divadlo je pre nich akoby nádrž so živou vodou. Je to tepna, cez ktorú prúdi životodarné slovo v rusínčine. Sú to ľudia, ktorí tak ako kedysi v stredoveku komedianti, dnes vyrážajú na cesty, aby aj do tých najodľahlejších dediniek priniesli ľudom ich slovo.“ 

 

      EPILÓG

 

       Po Parazitoch Rastislav Ballek v Divadle Alexandra Duchnoviča vytvoril ďalšie dve predstavenia. Inscenoval Steinbeckovu Rovina Tortilla aj hru súčasného slovenského dramatika Karola Horáka  La musica.

      Aj na začiatku druhej spolupráce tandemu Turok – Ballek bolo literárne dielo. Román o živote kalifornských chudákov španielskeho pôvodu, ktorým na seba po prvý raz upozornil  americký spisovateľ John Steinbeck.  A výsledok?  Predstavenie, v ktorom účinkuje  niekoľko na všetko (úskoky, lži, krádeže, chudobu) odhodlaných chlapov, ktorí sa z „lepšej spoločnosti“ dobrovoľne vyradili. Podľa diváckych reakcií úspešný kasový komediálny kus, v ktorom sa ide postavám až pod kožu. Na kožu hercom v istom momente dovidíte určite. 

    „Napísať dramatický text a nechať ho v šuplíku neznamená pre autora nič. Mám šťastie, že v DAD-e o mňa majú záujem“, konštatoval dramatik Karol Horák pred premiérou svojej hry La musica v Prešove. Príležitostne mu tento kompliment dramaturg divadla Vasiľ Turok vrátil: „Aby mohol vedľa takých veličín ako Šukšin, Schiller, Steinbeck a Gončarov figurovať súčasný slovenský dramatik, to si vyžaduje, aby ten autor bol autor.“

      Hru La musica tvorí akýsi prierez životom jednej malej rodiny na pozadí svetových dejín a hudby ako symbolu večnosti.  Keďže v tomto divadle sa pracuje viac s významnými scénickými prvkami (rebríky v Parazitoch, posteľ a bicykel v Oblomovovi) ako s veľkými výpravami,  tento príbeh  je inscenovaný len za pomoci klavírneho krídla. Hudobného nástroja, z ktorého môžu plynúť lahodné tóny, na ktorom môže stáť soška Chronosa (neskôr ožije a neúprosne každému vymeria čas), do ktorého možno kohosi ukryť alebo tiež pochovať. 

    Klavír je tak priestorom domova, zbožňovaným aj nenávideným hudobným nástrojom, kusom nábytku, svedok vtipne naznačeného ľúbostného aktu, „truhlicou“ spomienok na konkrétny historický čas (vojny, fašizmus, komunizmus....) a s ním spojené kompromisy, ktorých sa človek dopustí v snahe prežiť...  

 

   „Kto nechce vidieť divadlo, vyhovorí sa na jazyk“, skonštatoval ktosi pred tretími Dňami rusínskeho divadla v Bratislave. Nevyhovoril sa nikto. Nikto ani z bratislavských predstavení Divadla Alexandra Duchnoviča neodišiel.  Nemal dôvod. Bolo to „dobré divadlo“.  Hrané po rusínsky. Čo na tom? Nič. Ba, predsa. Práve u nás vraj pôsobí jediné profesionálne divadlo, ktoré hrá v jazyku Rusínov žijúcich kade-tade po svete a mnohí o tom nevedia. Zobrali ho „za svoje“... To je najdôležitejšie na tejto polvete z posledného záznamu, ktorý som si urobila o tretích Dňoch rusínskeho divadla v Bratislave.     

 
 

© Všetky práva sú vyhradené. Textové a obrazové materiály uverejnené na stránkach Teátra možno ďalej šíriť iba na základe písomného súhlasu redakcie.