TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue
ročník VII., číslo 3 - 4, október - december 2002
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|späť | teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | NetHovory | SCENA.CZ |
RECENZIE

E-Mail : info@rmd.sk

 

Sezóna 2001/2002 v Činohre SND
VEĽKÉ HRY – VEĽKÉ OČAKÁVANIA

LADISLAV ČAVOJSKÝ


Slovenskí architekti zorganizovali v septembri deň otvorených dverí, ktorý umožnil verejnosti nahliadnuť do novostavby SND. Architektonická podoba tohto divadla sa zrodila pred 23 rokmi. Stavať sa začalo v roku 1986. Budova by mala byť dokončená v roku 2003 (závisí to od finančných prostriedkov vyčlenených vládou  z budúcoročného rozpočtu).  Ako sa na prevádzku v týchto nových podmienkach pripravujú súbory našej prvej scény ? To bola jedna z otázok, ktoré predchádzali autorovmu uvažovaniu na tému Slovenské národné divadlo.


Premiéry  v Divadle P. O. Hviezdoslava

Zoltán Egressy: PORTUGÁLIA

Sofoklés: VLÁDCA OIDIPUS

Lewis Carrol – Miloš Janoušek: ALICA V ZÁZRAČNEJ KRAJINE

William Shakespeare: ANTONIUS A KLEOPATRA

 

Premiéry na Malej scéne SND

Ingmr Bergman: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Ľubomír Feldek: HOROR V HORÁRNI

Jean-Claude Grumberg: KRAJČÍRKY (L‘ ATELIER)

Tennessee Williams: MAČKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRECHE


      

         Navštívte Európu – kým ešte existuje!

            (slogan americkej cestovnej kancelárie)

 

Rovnako by sme mohli prebúdzať, presviedčať a lákať Slovákov do ich podľa názvu slovenského i národného divadla, kým ešte existuje. Nateraz tri súbory hrajú na troch javiskách v troch budovách. Opera a balet pôsobia vo vyše storočnej historickej budove bývalého Mestského divadla, činohra má k dispozícii polstoročnú divadelnú sálu v zadnom trakte národnej banky a štvrťstoročie hrá aj v pivničnej kinosále modernej administratívnej budovy.

    Slováci si v hlavnom meste svoje národné divadlo nepostavili, iba preň „znárodnili“ cudzie domy. Na vlastné, pôvodné národné divadlo sme sa dlho nezmohli a teraz už dve desaťročia si jeho stavbu nevieme dokončiť. Je vo hviezdach, kedy a čím sa operné i činoherné javisko v spojenej dvojbudove otvorí. Možno dovtedy zomierajúca európska dvojstoročná idea národného divadla už bude mŕtva a betónový kolos bude jej mauzóleom.

    Slovenčina, nielen tá krásna, spisovná, ale aj ako jazyk národný sa zo SND pomaly vytráca. Na opernej scéne sa minulú sezónu po slovensky hrala iba rozprávka pre deti. S veľkou pompou v predminulej sezóne Jurajom Jakubiskom pripravená Suchoňova Krútňava sa na nej neobjavila ani raz (dokonca na ňu nenaverbovali ani školské zájazdy), celú sezónu sa spievalo prevažne po taliansky, kedy-tedy po francúzsky, rusky či česky. Nová, hamletovská opera Juraja Beneša mala premiéru v Nemecku. Nenahovárajme si, že budujeme nový stánok pre slovenskú operu! Alebo sa mýlim a vedenie Opery SND už oslovilo významných skladateľov so skúsenosťami aj v tomto žánri (Zeljenka, Beneš, Hatrik), aby pre nové divadlo napísali pôvodné diela? Ale čo keď sa celá ceremónia začne i skončí s Krútňavou? Zrod našej národnej opery sa bude spájať s jej koncom? Slovom, nič nenasvedčuje tomu, že opera v novej budove okrem názvu a administratívy bude repertoárom i duchom slovenská.

    A aká bude protiľahlá činoherná sála? Aké umenie z nej bude sálať?

     Dramaturg Činohry SND Martin Porubjak svojho času vyhlásil, že slovenskej drámy niet. Tento originálny výrok už nezažili Bukovčan ani Králik, normotvorní dramatici predchádzajúceho obdobia a posledný zo socialistického triumvirátu, Karvaš, sa do porevolučného SND vrátil iba „zadným vchodom“. Nie protivojnovou povstaleckou drámou, lež bulvárnou komédiou. O generáciu mladšia „vzorka“  prominentných autorov zostala aj pred týmto zadným vchodom, do divadla ich po nežnej revolúcii nepustili. Kočanovi pozastavili rozoskúšanú hru a dodnes neoznámili, že nás vtedy oklamali a nehotovú inscenáciu zošrotovali. Solovič mal vlani premiéru v rozhlase a Žobrácke dobrodružstvo premenené na muzikálové Plné vrecká peňazí napĺňa od konca minulej sezóny pokladnicu martinského divadla. Aj Zahradníka vysiela rozhlas a novú hru mu inscenovali v Moskve. Je jasné, že títo dramatici si za terajšieho vedenia v starých a tobôž nie v nových priestoroch SND už ani „nepípnu“. Z povojnových emigrantov sa zabúda na Laholu. Z novších klasikov iba Stodola a Barč-Ivan dostali od dramaturgie SND v poslednom desaťročí pozvánku na reprezentačnú scénu. Výnimočne i celkom nereprezentačný fraškár a národný odpadlík Ollik. V minulej sezóne slovenskosť SND na Malej scéne z dramatikov dosvedčoval Palárik, na veľkej Tajovský.  Jesenským inšpirované jedno repertoárové, skoro kabaretné číslo sa hralo na filiálke, a dramatizácia literárnej predlohy Ladislava Balleka vo Hviezdoslavovom divadle. Podľa tohto zoznamu o stavu veci Porubjak neklamal. Živej, dobrej, starej či novej slovenskej drámy niet. A keď je, nedá sa na ňu – podľa názoru umeleckého vedenia SND – pozerať bez podstatných dramaturgických a inscenačných zásahov, prepisov do dialektu a iných plastických operácií. Keď niet drámy, hrá sa prevaha dramatizácií. Pravdaže voľných, až svojvoľných. Slovenskí autori teda momentálne nerobia veľkú česť národnému divadlu. Ale ani ono im. V tejto sezóne medzi dramatizácie pôvodnej prózy pribudne dielo Timravy (z javiska SND ju poznali len diváci prvých sezón) a spoznáme aj dramatickú novicku medzi dramatikmi Maliti-Fraňovú.

    Ako sa v dramaturgii a v inscenačných výsledkoch SND zrkadlil v minulej sezóne svet?

    Súčasní dramatici zo sveta – lebo nie všetci boli „svetoví“ – našli prístrešie na Malej scéne SND, pôvodne zasvätenej experimentu. Tam sa v predminulej sezóne udomácnili Gray, Martin, Harrower i oveľa starší Bolt, v minulej sezóne k nim pribudli Bergman, Grumberg, Williams a mohol sa k ním pridať z Divadla P. O. Hviezdoslava Ergessy. Zväčša neznáme mená i hry. Malá scéna však nie je až natoľko poznačená avantgardnými výbojmi, aby si  na nej pod hlavičkou „malého“, no predsa len reprezentačného divadla dovolili uvádzať príliš poburujúce texty. Drsnú „coolness“ dramatiku na nej obchádzajú, hoci herci jej vulgárny jazyk dobre ovládajú. V Národnom sa nadáva ako v národe. Takýto slovník má aj vraj „poetický naturalizmus“ Portugálie, v Maďarsku i v susedných štátoch úspešnej hry mladého a slovne agresívneho Zoltána Egressyho. A práve táto hra dostala na začiatku sezóny priestor na veľkom javisku. Téma o nenaplnených túžbach dáva hre intelektuálsky náter, jazyk zase širokú príťažlivosť vulgárneho ľudového divadla. Pre očakávanú veľkú návštevnosť autorovi ponúkli väčšie hľadisko. Záujem divákov sa očakával aj o autobiografické pásmo o citovom živote Ingmara Bergmana, o jeho z televízneho seriálu pre film a nakoniec divadlo napísané Scény z manželského života. Bergman je však lepší filmár ako divadelník a tak jeho pitva manželských kríz a nemanželských úskokov je zdĺhavá a málo dramatická. Zbytočne sme sa tešili na akúsi novú verziu millerovskej spovede Po páde. Mimochodom, Arthur Miller a jeho súputnik Tennessee Williams, sa v poslednom desaťročí vracajú do SND.  Millera nadmieru úspešne k nám kedysi uvádzal Pavol Haspra. Čo bolo – bolo. Znovuinscenovaná Millerova hra Cena mala veľmi málo repríz. V minulej sezóne to Haspra skúsil s Williamsom, ktorého nedávno absolútne v SND odpísali znovunaštudovaním Zostupujúceho Orfea. Haspra sa rozhodol pre Mačku na horúcej plechovej streche a v závere herecky podviživenej sezóny pre stále populárneho amerického autora získal nové obecenstvo.

    Obraz súčasnosti, situovaný aj v minulej sezóne tradične na Malú scénu, doplnilo tam podobenstvo o potrebe spolužitia ľudského rodu na málo zvlnenom, skoro až nevzrušivom príbehu kolektívu parížskych krajčírok v hre Jeana-Claudeho Grumberga. Inscenáciou pokračovala na bratislavských javiskách séria hier o ženských osudoch a povolaniach. 

Jean_Claude Grumberg: Krajčírky, Činohra SND na Malej scéne

Foto: archív divadla

Pred Krajčírkami na MS SND sme videli javiskovú životopisnú kroniku Barmanky v Štúdiu L + S a  v novej sezóne má prísť zase na MS SND šesť spievajúcich žien v minimuzikáli Sekretárky. Ženy, ženy, ženy ... Hoci sa tieto texty neraz tvária ako sondy do hĺbok ženskej duše, často sú to iba sentimentálne epizódky sťa z operetných libriet. Aj štvrtá hra na MS SND bola o žene. Feldekov voľný prepis Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy sa volal Horárka. Až pred premiérou v divadle priznali farbu, že z básne urobili detektívku a horor s názvom Horor v horárni. Slovo horor dali do názvu dúfajúc, že viac našincov číta detektívky než Hviezdoslava. Ľubomírovi Feldekovi sa hra s poéziou nevydarila. Výsledok je trochu súdnička, trochu súdny proces, trochu reportáž zo súdnej siene. Feldekov básnický kolega Ján Štrasser usúdil, že „vo Feldekovom písaní pre divadlo sa (doteraz vždy) odohráva zásadný súboj divadelníka s literátom... Divadelník prevádza, literát opisuje.“ Feldek je literát. Čiže podľa Štrassera „opisuje“, podľa iných odpisuje a predvádza sa.  Momentálne je to náš najúspešnejší dramatik, dramatizátor a prekladateľ ľudových komédií Goldoniho, rovnako ako veršovaných hier Shakespeara či Rostanda. Slovom literát na zjedenie.

     Na veľké javisko P. O. Hviezdoslava vybrali a uviedli v minulej sezóne troch veľkých autorov, tri veľké hry. Za sebou sa objavili Sofoklés (Vládca Oidipus), Molière (Don Juan) a Shakespeare (Antonius a Kleopatra). V takej blízkosti, tak nahustene sa trojhviezdie najjagavejších dramatikov ešte v SND neobjavilo. Akoby napísal kritik z čias vojny Juraj Valach: Veľké hry, veľké očakávania.

Jean-Baptiste Molière: Don Juan, Činohra SND v DPOH

Foto: archív divadla

     Antický mýtus vo Vajdičkovom stvárnení a chápaní stratil všetky novodobé rúška a zavrhol storočné inscenačné pravidlá. Oidipovský komplex sa vykladal nielen podľa Nietzscheho čítanky, ale oveľa komplexnejšie: podľa vekovitých ľudských tragédií, podľa individuálnych osudov prepájaných so spoločenskými otrasmi. Vajdičkova inscenácia, pripomínajúca podchvíľou skôr náčrt než výsledný tvar, mala primárne dobovú aktuálnosť, postrádala antickú dokonalosť. Nie je to osudová, očistná tragédia, je to skôr psychologická rodinná dráma, aj dráma spoločnosti, ktorej opory sa zlomili. Náš divák (a či aj kritik?) očakáva antické tragédie na rozľahlých schodištiach, medzi vysokými stĺpmi, v chrámovej atmosfére, jej terajšiu javiskovú striedmosť až chudobnosť prijíma s neľúbosťou. Preto sa o treťom návrate Oidipa na bratislavskú scénu nepísalo a nehovorilo ako o veľkolepom javiskovom čine.

    Aj o Molièrovi má slovenský divák svoju predstavu. Nezískal ju čítaním mravoučných, no veľmi veselých komédií dvorného autora Kráľa Slnka, ale prizeraním sa šaškovaniu neokrôchaných hercov v parochniach a vo vymašličkovaných kostýmoch. Po Jánovi Jamnickom len máloktorý z našich režisérov postrehol, vyložil a doložil, že obľúbený autor frašiek má aj veľkú myšlienkovú hĺbku. Tá sa dá v komédií Don Juan len ťažko zmerať. Možno preto pozvali do SND francúzskeho režiséra Patricea Kerbrata. Lenže on si priniesol z domova o Molièrovi a jeho myšlienkových rozmeroch overené fakty a staré inscenačné normy. Pevne sa ich pridŕžal a tak nám svojho geniálneho rodáka nepriblížil.  Obával sa, aby mu zavrhnutím tradičných názorov neublížil. Iba v závere bol netradičný: hriešnika nepotrestal peklom, ale odmenil nebesiami. Druhý raz v sezóne sa divák pri veľkej hre nedočkal veľkej odmeny.

     Na záver sezóny hrali Shakespeara. Tragédia Antonius a Kleopatra nebola v dramaturgickom pláne. Nahradila Shawovu Svätú Janu. Výmenu si asi vydupala maďarská režisérka Enikö Eszenyiová. Tá, čo nedávno vystrojila v SND komédiu Ako sa vám páči. Komu sa naturalistická, ťažkopádna, kašírovaná inscenácia páčila, komu nie. Vedeniu divadla pravdepodobne vyhovovala. Potom režisérka urobila kariéru na Shakespearových komédiách v pražskom Národnom. V oboch prvoradých divadlách si získala meno netradičnej inscenátorky klasicky nudných predlôh označených ako veselohry. Kde veselosť nenašla, tam ju zo všetkých kútov a divadelných prepadlísk poznášala. Stala sa tak pri Dunaji ako aj pri Vltave „fachmankou“ na Shakespearove komédie. Lenže v Bratislave jej druhý raz zverili tragédiu. A tak tragédia komédiou sa stala. S hercami SND nacvičila veľkú drámu o mileneckej vášni rímskeho triumvíra k egyptskej kráľovnej v štýle vystúpenia aténskych remeselníkov pred svadobčanmi v komédii Sen noci svätojánskej. Vytvorila predstavenie viac smiešne ako veselé, viac komické ako tragické. Ilúzie o veľkej hre a veľkom divadle sa nám v závere sezóny zrútili s neuveriteľným rachotom.

    Veľké hry inšpirujú obyčajne k výrazným a svojským umeleckým výpovediam aj divadelných tvorcov. Úmyselne nespomíname iba režisérov, lebo dnešný hlavný tvorca inscenácie nemá obyčajne iba herecký pôvod, ale často je i dramaturgom, dramatikom, prekladateľom, teatrológom. Slovom nič z divadla mu nie je cudzie. Pozná nielen naše, ale aj cudzie divadlá.

    Viacerí režiséri sú „doma“ vo viacerých divadelných domoch. V SND i mimo neho úspešne režírujú i takí, ktorí v divadelných ročenkách nemá titul „režisér“ (Martin Huba, Emil Horváth). Štyria, ktorí ho majú (Pavol Haspra, Peter Mikulík, Vladimír Strnisko, Ľubomír Vajdička) museli sa v minulej sezóne s výnimkou Mikulíka uspokojiť iba s jednou réžiou. Viac než na originálne či šokujúce režisérske koncepcie prihliadali na možnosti a potreby hereckého súboru. Vedeli, čo môžu od jednotlivých hercov očakávať – a prevažne sa toho aj dočkali. Mladí hosťujúci režiséri zo Slovenska (Štefan Korenči, Patrik Lančarič) dostali len texty rozprávkové či rozprávačské. Dva z troch pre národné divadlo smerodatných titulov boli rezervované pre hostí z Francúzska a Maďarska. Nie však pre výrazné osobnosti, znalcov Molièra či Shakespeara. Najmä pre veľkého Alžbetínca máme napríklad v Martinovi Hubovi (po inscenáciách BúrkyKráľa Leara) nesporne erudovaného divadelníka než akou je hosťujúca režisérka z Budapešti.

    Najsilnejší divadelný zážitok v minulej divadelnej sezóne na javiskách SND nám daroval posledný hosťujúci režisér, Jozef Bednárik. V Opere inscenoval na škandalózny ohlas vypočítaný, tvarovo i jazykovo „surový“ text Terrence McNallyho Majstrovská lekcia Márie Callas. Monodrámu pre činohernú herečku. Ideálnu predstaviteľku nesmrteľnej opernej divy režisér našiel v Emílii Vášáryovej. Spolu s ňou a ostatnými tvorcami Bednárik z priemerného textu urobil podmanivé divadlo, javiskové posolstvo o umení a obetavej práci preň. K inscenácii sa môžu hlásiť všetky zložky a súbory SND. Posilnili nás vo viere, že aj v budovanom dvojdome nového SND spolupráca činohry a opery bude mať dostatok spoločných tvorivých cieľov. Koniec koncov do dvoch divadelných sál budeme vstupovať po jednom schodišti.

 

(Autor je divadelný kritik.)

 


 

Divadlo SNP Martin v sezóne 2001/2002

ZAUJÍMAVO ČLENENÁ A RÔZNORODÁ PONUKA

DAGMAR PODMAKOVÁ

 


Martinské Divadlo SNP, ktorého tvorbu autorka pravidelne sleduje,  v sezóne 2001/2002 naštudovalo päť nových titulov.

Róbert Mankovecký, Branislav Matuščin: ŠÍPKOVÁ RUŽENKA (na motívy rozprávky bratov Grimmovcov)

Frederico Garciá Lorca: KRVAVÁ SVADBA

Roman Polák, Roman Císař: STRIPTÍZ TARTUFFE (voľne podľa Molièrovej hry)

Paula Vogelová: NAJSTARŠIE REMESLO

Ján Solovič – Milan Lasica, Július Satinský: PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ


 

Na začiatok trochu štatistiky: v sezóne 2001/2002 v Divadle Slovenského národného povstania stvárnili štyria herci (uvádzame v abecednom poradí – Andrej Hrnčiar, Martin Hronský, Miloslav Kráľ a František Výrostko) po štyri postavy, osem hercov (Zuzana Belková, Eva Gašparová, Lucia Jašková, Ján Kožuch, Jana Oľhová, Renáta Rundová, Andrej Štermenský, Linda Zemánková) po tri, šiesti po dve (Emília Čížová, Michal Gazdík, Petronela Valentová; hosťujúci dôchodcovia - Marica Bálintová, Gita Mazalová a Helena Sudická). A po jednej sa ušlo Martinovi Horňákovi, pre ktorého bola ťažká predminulá sezóna a štyrom hosťujúcim kolegom – Dagmar  Kollárovej, Jozefovi Kramárovi, Štefanovi Mišovicovi a Eliške Nosálovej.

S hereckým súborom spolupracovali dvaja domáci režiséri –  Matúš Oľha a Branislav Matuščin (v tejto sezóne pôsobí už v Nitre)  a traja hosťujúci. Boli to pravidelný hosť – Roman Polák, Jozef Gombár, ktorý odišiel na konci predchádzajúcej sezóny a Ľubomír Vajdička, ktorého si ešte pamätá staršia stredná a staršia generácia martinských divákov. Dôkaz o tom, že minulú sezónu postavilo vedenie divadla na osvedčených osobnostiach, ktoré už mali a majú skúsenosť so súborom, potvrdil aj výber výtvarníkov – Jozefa Cillera, ktorý bol autorom všetkých piatich návrhov scény a Márie Cillerovej, ktorá navrhla kostýmy do štyroch inscenácií, keďže s režisérom Jozefom Gombárom ako kostýmová výtvarníčka spolupracovala Erika Gadušová (spolupracuje s ním pravidelne, predtým v tomto divadle robila aj s Rastislavom Ballekom). Ďalej tiež nemožno nespomenúť neúnavného, pritom navonok vždy pokojne pôsobiaceho Róberta Mankoveckého, autora štyroch scénických hudieb, ktorý  pri poslednej produkcii – Plné vrecká peňazí je podpísaný aj pri hudobnom naštudovaní.

Plné vrecká peňazí

Pri štyroch inscenáciách je ako dramaturg uvádzaný Róbert Mankovecký (pri Tartuffovi spolu s Petrom Kováčom),  pod jednou je uvedená Monika Michnová.

A za celou sezónou – logicky vyplývajúc – celé divadlo, nielen umeleckí pracovníci. 

 

 Divadlo SNP je jediné divadlo, ktoré každoročne uvádza inscenáciu pre deti.  Klasický námet sa tu stáva podkladom pre autorskú rozprávku, ktorá zachováva ilúziu dobra a krásy, aj keď už pracuje s inými prostriedkami, napr. realistickými, ako tomu bolo pred pár rokmi. Najväčším vkladom martinských rozprávok z posledného obdobia je ich muzikálnosť, pôvodná hudba a pesničky, v ktorých prevláda radosť a hravosť.

Pri inscenovaní Šípkovej Ruženky sa autori, Róbert Mankovecký s Branislavom Matuščinom, rozhodli pre modernejšiu formu, ktorú často využíva rozhlas: detskému vnímateľovi odokryli tajomstvo vzniku, vymýšľania (písania) v tomto prípade rozprávky, ale neponúkli mu ilúziu lásky, krásy a dobra. Vytvorili ešte nadstavbu, súčasným jazykom zosmiešnili naivné a hlúpe predstavy a názory, najmä mužských hrdinov.  Dialóg dvoch autorov – bratov Grimmovcov je plný narážok na iných, väčších autorov: napr. na Andersena,  Dobšinského, ale aj Exupéryho. Pochopenie týchto jemných narážok však vyžaduje diváka s istými vedomosťami,  schopnosťami dešifrovať tieto jemné narážky a odkazy, ako aj pohrávanie sa so slovami, ironicky použijúc napr. slovo „ostatný“ vo význame posledný, posledný raz – ostatný raz. Autori – bratia vstupujú viackrát do príbehu, do dialógu s  postavami, aby na záver tejto hry po odznení antiilúzie o pravej láske, o krásnom hrdinovi na bielom koni, pripomenuli  najaktuálnejšiu súčasnosť: odpoveď jedného z bratov do mobilného telefónu: „Nie, nehnevajte sa, úpravy dialógov pre dabing  nerobíme...“

Zdá sa, akoby práve táto časť, ktorá posúva projekt z roviny realistickej do modernej s použitím odcudzujúceho prvku, bola určená tým skôr narodeným, ako tým mladším. Tomu nasvedčuje aj text v divadelnom programe, ktorý  nejednému rodičovi osvetlí zabudnuté, prípadne podá nové informácie.

Róbert Mankovecký s Branislavom Matuščinom však neboli v minulej sezóne jediní, ktorí sa snažili vniesť do inscenovaného textu aktualizačné prvky. Po novoročnom prejave prezidenta v  Rozkvitnutých sekerách (sezóna 2000/2001), sa počas uplynulej sezóny v scenároch a inscenáciách martinského divadla objavilo zopár podobných momentov. Roman Polák s Romanom Císařom rozšírili Molièrovho Tartuffa nielen o postavy akoby vystrihnuté z Hugových Bedárov, ale aj o hodnovernú prostitúciu, alebo o list – sťažnosť na Hrad, a inscenátori v Plných vreckách peňazí zase rozšírili úvodný dialóg holičov na tému sledovania  nekonečných televíznych seriálov v predvečernom programe, ktoré okrem Európy zasiahli aj nás.

 Gombár pri Lorcovej Krvavej svadbe napriek plytkosti štúdiového priestoru delí hrací priestor na tri roviny. Vrchnú, kde na lávku umiestňuje Mesiac, zadnú časť, spočiatku zahalenú priesvitným materiálom, kde umiestňuje aktérov. Zdvihnutím tohto materiálu sa odhalí každodenný svet, odkiaľ vystupujú postavy, aby vstúpili do deja  v prednej časti javiska (tretia rovina) a opäť sa vzdialili, do svojho vnútorného sveta. Tak si ponechávajú odstup od diania, sú akoby nástrojom v rukách Života a Smrti,  ktoré si „zahrávajú“ s osudmi ľudí. Tentoraz to nie je anonymný dav, ktorý sa len prizerá (aký v Martine často „využívajú“), sú to ľudia už odetí do svojich kostýmov a na svoj výstup sa identifikujú – prinesú si stoličku zo zadného radu. Sú spätí so zemou, ktorá je na stoloch (znak konkrétnosti – spájanie majetkov, ale aj metaforický – priľnutie k zemi, vzoprieť sa svojmu osudu a útek so životom od Smrti). Život, Smrť, Mesiac sú tí, čo sú veční. Ľudia sú pominuteľní, sú bábkou, ktorú si medzi sebou pohadzujú Život a Smrť. V Lorcovej dráme vášeň vyhráva nad človekom, jeho rozumom, v Gombárovej interpretácii vyhrávajú iné, mimozemské sily.

Tiché, pomalšie slovo sa dostáva do kontrapunktu s dynamickou hudbou Róberta Mankoveckého. Mĺkvota prizerajúcej sa dediny vytvára spolu so zvukom (erdžanie koní) hlbšiu tragiku ako slovo. Gombár je režisér metafory, znaku, uprednostňuje úsporné gestá, skôr statický obraz ako rozpohybovaný, o to väčšia je vnútorná tragédia, ktorú umocňujú výtvarne pôsobivé obrazy spolu s hereckou akciou, ktorá je viac znakom, ako dejom. Inscenácia Jozefa Gombára pôsobí pochmúrne, tragicky, má však širší presah, ako len vyrozprávanie a zasadenie do španielskej komunity. A to práve cez spomínané tri postavy – Mesiac, Život a Smrť. Posun  jazyka u kňaza pri svadobnom obrade (pravoslávny otčenáš) je však už zbytočná lokalizácia, narúša všeobecnejšie určenie.

    Striptíz Tartuffe napísali dvaja Romanovia:  Polák a Císař voľne podľa Molièrovej hry. Slovko „voľne“ je však v tomto prípade voľne benevolentné, lebo viac ako tri štvrtiny hry je totožnej s Molièrom, dokonca celé vetné spojenia či verše. Polák s Císařom v Molièrovi škrtajú, prepisujú, zjednodušujú, šťavnatý jazyk miešajú s originálnym, dopisujú, nielen obrazy, ale aj autorov nadpísali.  Tak sa im do názvu dostalo aj slovo „striptíz“, ktorý okrem odhalenia autorských praktík nič iné neodhaľuje.

Ak Juan(a) Romana Poláka bola nepriamo ,,slávnosťou“ pokrytectva, pretvárky ako životného postoja, pracovného nástroja na dosiahnutie svojich cieľov, Striptíz Tartuffe je priam oslavou manipulácie, pokrytectva, ľudí dvoch tvárí, najmä cez postavu hlavného hrdinu, popri naivite a dobráctve Orgona. Dynamická inscenácia, zvýrazňujúca dekadentnú spoločnosť, vyzývavo frivolná, nevybočuje však z línie nadsádzky Molièrovho posolstva, až na aktualizačné bonbóniky, napr. cez postavu sluhu Filipka (prispôsobivý a vynachádzavý, najviditeľnejšie podlízavo prevracajúci kabát), či na už spomenutý dopísaný obraz v piatom dejstve a záver – prebudenie zo sna. Autori – upravovatelia  tu vypiekli s divákmi. Sen ako neskutočnosť, výmysel, a či ako podvedomie. Táto zhýralá spoločnosť, navonok rovnaká, je však diferencovaná (napr. aj v detailoch kostýmov, ktoré posúvajú výklad ich charakterov), najmä v hereckých prostriedkoch. Roztopašný Polák si tu naozaj zahýril vo vyšperkovaných  situáciách, gagoch,  ktoré však pri lineárnych opakovaniach strácajú na sile prekvapenia, ak sa nerozvíjajú (napr. hra s vreckovkou, uviazaný Tartuffe, ktorý však má aj v takomto stave maximálnu slobodu, a či lekvárové šľahy od biča). Táto Tartuffova hra s Orgonovým okolím je Polákova hra  so spoločnosťou, v ktorej žije, ktorú aj cez túto výpoveď by rád vyburcoval, čo by sa mu čistejšie podarilo aj bez vsuvky v piatom dejstve. Neuprime však tomuto režisérovi v strednom veku, že vie pracovať s hercom, s detailom jeho výrazových prostriedkov, ktoré na seba navršuje tak, že vytvára komicko-absurdné situácie na hrane grotesky.  

               Striptíz Tartuffe

     Tartuffe manipuluje s ostatnými podobne ako šéfka v Najstaršom remesle so svojimi priateľkami, ktoré sú však v istom vzťahu podriadené. Napokon, s postavami svojej rozprávky Šípková Ruženka si „zahrávajú“ aj skutoční autori cez bratov Grimmovcov, ktorých znázorňujú prostredníctvom papierových stojok (stojaté podpery pripomínajúce reklamy) a posúvajú s nimi v priestore podľa toho, čo chcú cez nich alebo nimi vyjadriť. Podobne v Lorcovej Krvavej svadbe manipulujú s ľuďmi Život  a Smrť.

    Po zložitom projekte Romana Poláka prišiel na konci sezóny s jednoduchším Ľubomír Vajdička. Vogelovej Najstaršie remeslo akoby sa pre neho stalo príjemným kaviarenským stretnutím s bývalými kolegyňami. Hoci dej inscenácie sa neodohráva pri okrúhlych stolíkov, či kaviarenských boxov, ale v parku. Režisér ako keby chcel takto, cez scénografiu, dostať do kontrapunktu starý a nový čas. Novú dobu pripomína billboard, starú staticky postavené lavičky a kostýmy. Drobné prekáranie sa,  viac či menej vzájomné ironicko-uštipačné poznámky, okorenené v preklade snáď jemnejším slovníkom ako v origináli, vyvolávajú v publiku zábavu, čím sa pravdepodobne bude napĺňať hľadisko a zapĺňať kasa. Avšak tak, ako sa jednotlivé postavy rozdielne zhosťujú ešte svojej profesie, tak rozdielne na javisku dámy interpretujú svoje postavy. Vajdička remeselne vybudoval jemnými ťahmi  inscenáciu, ktorá závisí nielen od herečiek, ich schopnosti zvládnuť horu textu  (nezaškodilo by ho o pár minút  skrátiť už aj preto, že dialóg sa nerozvíja, ďalej sa z neho už nič nedozvedáme a miestami upadá; dvadsaťminútová expozícia diváka skôr unaví ako navodí jeho pozornosť), ale aj schopnosti divákov prijať túto chúlostivú tému. Smutné však je, že hľadisko sa baví najviac pri hrubých slovách (napr. na repríze 26. júna 2002 na výraze „ser na to“) a pri obsahu niektorých replík. Pritom táto smiešno-krutá téma a jej jednotlivé situácie smeruje skôr k tragike spoločensko-sociálneho postavenia ľudí v staršom veku. Dokazuje to dialóg pripomínajúci skôr absurdnú drámu ako život, ktorý je priam zrkadlom smutnej reality; rovnako predstavenie si milých, ale zároveň príjemno-absurdných chvíľ týchto dám pri výkone ich remesla odzrkadľujúcich krutú realitu. Môže sa stať, že inscenácia skĺzne viac do polohy zosmiešnenia, vulgárnosti a čo potom? Možno nie sme na túto ku cool dramatike smerujúcu hru pripravení (na rozdiel od mladého diváka). Priam statické držanie herečiek v priestore podporuje skôr rozhlasovosť predlohy, ako jej divadelnosť. Až na málo vybudovaných situácií, režisér v inscenácii tú rozhlasovosť aj nepriamo podporuje.

Popri tejto inscenácii, ktorá je svojím spôsobom netypickým osviežením martinského divadla, zdá sa, že rozhodnutie Matúša Oľhu prinavrátiť  na javisko dramatika Jána Soloviča a jeho Žobrácke dobrodružstvo v podobe jej „spevohernej verzie“ – Plné vrecká peňazí, na ktorej sa autorsky spolupodieľali Milan Lasica a Július Satinský (mala svoju premiéru ešte v 70. rokoch), sa ukázalo ako zaujímavý krok, ktorý sa vyplatil.  Mierne úpravy textu zbavili predlohu nádychu doby (pravda, mohlo sa vypustiť ešte viac, napr. pri úvodných obrazoch so Stázkou), malé vsuvky zaktualizovali prehovory, aby hneď v úvode pritiahli diváka.

Režisér Matúš Oľha na javisku rozohral komédiu s množstvom gagov (otvorenie zásuvky – zapnutie  rádia a naopak, čo umocňuje situácie, či stav kontrastu zvuku, teda slova a hudby z rozhlasového prijímača). Zakomponovanie vstupov – dialógov Galibu a Cicáka spolu so živým spevom, ktoré sa odohrávajú na proscéniu, je nielen únikom z reality na jednej strane, ale môže evokovať aj sen, v ktorom sú potom ešte ďalšie sny Galibu i Cicáka.  Netradične v porovnaní s doterajšou inscenačnou praxou sú v Oľhovej inscenácii vybudované postavy Žobráka a MUDr. Plnej, ako aj výstup s Neznámym.

 

Dvojica Miloslav Kráľ a František Výrostko sezónu otvárali i zatvárali. Bratia Grimmovci, obrazne povedané, sa od Šípkovej Ruženky nedostali k Malému princovi, ale k Žobráckemu dobrodružstvu. Od vážnosti ku komédii. Od filozofujúceho i hravého Jacoba Grimma sa Výrostko v sezóne 2001/2002 cez  3. Muža v dave Lorcovej Krvavej svadby, ktorý má okrem spoločnej výpovede, aj vlastnú, vychádzajúcu z gesticko-mimických prejavov (dominuje minimálne gesto),  dostal k Tartuffovi,  povedali by sme k životnej role, keby ich tento herec nezahral už viac. Jeho chuť hrať a komunikovať s divákom je nákazlivá a pri Tartuffovi sa k nej okrem mrštnosti pridáva slovná ekvilibristika, aj schopnosť pohrávať sa nielen s ostatnými postavami tejto frašky, tak, že divák mu verí, získava ho na svoju stranu. Podobne  v Galibovi rozohráva pohybovo-mimickými prostriedkami komické situácie (napr. objavenie Neznámeho v kresle). Výrostko má vysokú pohybovú kultúru, a prostredníctvom nej i ďalších hereckých prostriedkov, je schopný dať postave vnútorne bohatý život (Tartuffe, Galiba). Ako spevácky partner si svoje miesto udrží pri hudobne pripravenom a schopnom (inštrumentálne i spevne) Miloslavovi Kráľovi.

Herec Miloslav Kráľ pôsobí ako menej pohybovo disponovaný. Avšak  dynamickosť dokáže vyjadriť skrze mimický prejav (oči, ústa) a intonáciu, postoj, gesto. Jeho Leonardo v Krvavej svadbe je síce navonok pokojný, ale vyžaruje veľkú silu, vášeň, ktorá vychádza z vnútra postavy. Jeho rebelstvo, živočíšno, hlboko skryté, je schopné ovládnuť a vládnuť. (Napr. spolu s Matkou /Jana Oľhová/ v Lorcovi viditeľne nie veľkým partom ovládajú ostatných). Jeho Damis zapadol do ošiaľa Tartuffových radovánok, aby ako Cicák opätovne dostal príležitosť na vybudovanie postavy, ktorá tentoraz inklinuje k pantomimickému prejavu. Jeho Cicák nie je v ničom podobný kolegovi Galibovi, dokonca je hravejší i plastickejší. Obidvaja herci majú osobitý rytmus pohybu, Kráľ sa priam vyhýba prvkom expresivity.

Andrej Hrnčiar v Princovi Valterovi zo Šípkovej Ruženky si zahral sympatickú figúrku, aby ako Lorcov 2. Muž zapadol do davu, dediny, z pochmúrnosti ktorej sa vymanil v Tartuffovi ako Valér. Polák však tejto postave nedáva veľké príležitosti, Valér je spolu s ďalšími v inscenácii len nahrávačom Tartuffovi a Orgonovi popri Filipkovi, ktorý vie z toho vyťažiť. Zaujímavú, hoci rozsahom malú postavu vytvoril Hrnčiar v Solovičovi, kde v Neznámom cez mimiku stvárňuje celú škálu pocitov: nezáujem, zvedavosť i strach a je výborným Výrostkovom partnerom vo výstupe „skúšky“ na zabitia žobráka.

Martin Hronský zostane z tejto sezóny v pamäti jednoznačne ako Filipko z Tartuffa. Možno aj preto, že popri zosmiešnenom Máriovi zo Šípkovej Ruženky, kladnom Ženíchovi v Krvavej svadbe, neškodnom Taxikárovi do počtu zo Solovičovej hry, je práve Filipko postava, ktorá sa vyvíja, v ktorej herec dokáže vyjadriť jej obraty, a to s viditeľnou radosťou a ľahkosťou.

Zuzana Belková i Eva Gašparová sa dostali od tradičnej rozprávky k Lorcovi. Belkovej Smrť v Krvavej svadbe je síce individuálna, ale postavená staticky ako krehký protipól k životaschopnému Životu. Belkovú som však nevidela v Stázke, bolo by zaujímavé porovnať, či jej Stázku postavil režisér rovnako štylizovane ako Stázku Lindy Zemánkovej. Gašparovej Galibova žena v Solovičovi má tiež tendenciu nadhrávať, čím sa komika neznásobuje, skôr otupuje, stráca sa istá hodnovernosť a napätie medzi Galibom a ňou sa vytráca. Jaškovej Ruženka sa rýchlo premenila na Nevestu, odmietavú, uzavretú do svojho sveta, z ktorej však presvitá lúč dobra, ktorý akoby chcel naznačiť: Nie som neverná, len sa neverou chcem oslobodiť z tohto uzavretého sveta. 

Ján Kožuch v troch veľkých postavách (Kráľ, Otec a Kleantes) si zachováva odstup. V Lorcovi naňho neprechádza nenávisť hlboko zakorenená v dedinčanoch, ktorú tak presvedčivo a bravúrne dokážu martinskí herci zobraziť a ani v Tartuffovi sa nedá strhnúť do víru dekadentného šantenia, keď sa nezúčastňuje na ich maškarádach.

Jana Oľhová v dvoch z troch postáv opätovne potvrdila svoj komediálny talent. Hoci navonok pôsobí táto herečka ako tragédka (čo už viackrát dokázala) a jej Lorcova Matka nesie v sebe silný tragický náboj a ešte väčšiu silu prežiť, prekvapila ako Dorina spolu s ostatnou rozšantenou spoločnosťou.  Maximálne však využila  príležitosť ako dr. Plná. Herečka na podporenie priam absurdnej situácie v Plných vreckách peňazí využila prvky grotesky už pri prvom výstupe, keď sa prišla dať oholiť, či pri výstupe so žobrákom Ignácom. V postave ju podporil aj  brilantný kostým Márie Cillerovej, pripomínajúci síce mužský oblek, ale rovnako dobre evokujúci aj bankovú úradníčku, so sexi čiernymi pančuchami na dlhých nohách. K takémuto oblečeniu so strohými čiernymi okuliarami pôsobia neupravené vlasy kontrapunkticky, najmä však mužské prejavy  tejto nymfy (napr. odloženie peňaženky do vnútorného vrecka na saku). 

Ignác Andreja Štermenského je už samotným obsadením mladého človeka do tejto postavy, a to tak, že ho režisér nemaskuje za starého (podobne ako Výrostkov Tartuffe nie je starý človek, ale muž v plnej sile), teda nepredstiera čosi, čo mu je vzdialené. Predstavuje mladý sympatický typ, s mierou štylizuje pohyb, mimiku, jeho pohľad je láskavý, nesmelo vyzývavý. Zo Štermenského Ignáca vychádza dobro, akoby prichádzal zo samotného neba, pričom sa mu však na tvári zrkadlí huncútstvo.  Jeho Ignác zostane jednou z veľkých postáv, na aké sa nezabúda.   

Renáta Rundová i Linda Zemánková okrem rozprávky hrali v Lorcovi menšie postavy, ktoré sú však súčasťou tej veľkej sily dediny odcudzujúcej, nenávidiacej.  Rundová si, zdá sa, s pôžitkom zahrala Elmíru v Tartuffovi. Svoju príležitosť využili aj Emília Čížová a Petronela Valentová, najmä v Lorcovi.

Horňákov Orgon je vyrovnaným protipólom Výrostkovho Tartuffa, stojaceho na opačnom konci pomyselnej priamky s dvomi pólmi. Úprimný (nie zaslepený, ale ľudsky žiarlivý), čestný, dobrák od kostí, ktorý verí v spravodlivosť ešte aj vo svojich snoch, vytvára gestom, intonáciou i celkovým pohybom kontrapunkt k použitým výrazovým prostriedkom Výrostku.

A keď už sme pri výkonoch jednotlivých členov súboru, nemožno 

Najstaršie remeslo

nespomenúť hosťujúce herečky v Najstaršom remesle.  Helena Sudická dostala príležitosť ešte aj v Tartuffovi a jej  Mae bola rovnako rázna ako pani Pernellová. Gita Mazalová sa objavila na javisku najprv ako Život, ale viac sa mohla prejaviť ako poučujúca Uršuľa. Povahy i názory na život piatich dám najstaršieho remesla sú rozdielne. Citlivo ich odlišujú aj kostýmy Márie Cillerovej. Distingvovanú Veru Elišky Nosálovej obliekla kostýmová výtvarníčka do teplých farieb – hnedej, zelenej, béžovej.  Napriek obmedzenej mobilite herečky (vyvrtnutý členok) pritom stačí na presvedčivosť a zároveň odstup od postavy použiť detail, gesto, pohyb prstov, úsmev, pauzu. V kostýme Uršuly prevláda tmavozelená;  podporuje uzavretosť, ale aj tvrdohlavosť postavy. Šéfka Mae Heleny Sudickej sa v sivej a čiernej farbe kostýmu predstavuje ako autoritatívny typ s veľkými gestami, pre ktorý potrebuje aj väčší priestor. Škoricová a bledopomarančová elegantnej Lilian Dagmar Kollárová zvýrazňujú jemnú iróniu a sarkazmus, ktoré sa dostávajú do kontrastu s jej hlbokým hlasom. Červená u Edny Marice Bálintovej zas signalizuje odvahu, revolučnosť a podporuje jej vtip a humor.

Kostýmy Márie Cillerovej nám dodávajú o postavách, okrem celkovej charakteristiky, ďalšie detaily a bližšie informácie - napr. v Tartuffovi obuv a hrubé ponožky popri obnaženom  tele, spomínaný kostým dr. Plnej zo Solovičovej hry, ako aj Ignácov kostým, jeho jednotlivé časti (baretka) spolu s hercovou zarastenosťou dodávajúca osobitý sexapeal tejto  postave.  Podobne scénografie Jozefa Cillera – v tejto sezóne od čembala v rozprávke cez spomínané stojky na kráľovskom dvore, nasvietené postavičky hore na hradbách, pripomínajúce skôr bábky než skutočné postavy, kašírovaná hra na rozprávku – to všetko môžeme chápať ako vtipnú metaforu deja i jej aktérov, ako vrstvenie ďalších významov. Uzavretý priestor v Tartuffovi  divadelnému kritikovi a historikovi L. Čavojskému  pripomínal bunker. Ak porovnávame tento Cillerov návrh so scénografiou predchádzajúceho Polákovho opusu – Don(y) Juan(y) (autor scény Peter Janků) uvedomíme si, že obidvaja scénografi použili okienko ako znak potápajúceho sa Titanicu. Scénografické riešenie Petra Janků uzatváralo hrací priestor, a to z troch strán a zhora. Presklenná časť strechy sa otvárala; odtiaľ sa na ľudí tam dolu sypal všetok odpad. Svet, kde sa odohráva príbeh Tartuffa, je prepadlisko. Divák sedí ešte nižšie, v hľadisku tohto sveta – pekla. Preto je aj najčastejšie nasvietený na červeno. Sledujeme dynamický, sympatický, štylizovane rozšantený svet, svet pretvárky a klamstva. Podobne ako v Don(e) Juan(e) svieti Polák aj v Tartuffovi. Akoby naozaj uzatváral priestor do bunkra, alebo do pekla, či do podmorského sveta Jula Verneho. Ak pri Don(e) Juan(e) prichádza z okrúhleho okienka, ktoré je oproti divákom, svetlo, nádej do zhýralého sveta pre tých v tomto svete (prepadliska), pri Tartuffovi už nádej neprichádza. Pri Krvavej svadbe je prekvapením len začiatok. Bednárikov dym,  železná opona, oddeľujúca javisko od zadných priestorov, predná ľahká tylová a cez ňu, ako cez opar pravdy(?) sna(?) žánrová (snová?) fotografia. Dediny ako rodiny, ako komunity.

Divadelná sezóna 2001/2002 v martinskom divadle nebola ani šedivá, ale ani žiarivá, ale  v každom prípade pre diváka i kritika zaujímavá.

 

(Autorka je divadelná kritička.)

 V prehliadke Štátneho divadla Košice dominovala tvorba Romana Poláka
KOŠICKÉ PREMENY
OLEG DLOUHÝ


Na obidvoch scénach Štátneho divadla Košice sa 11. – 14. júna 2002 uskutočnila interná prehliadka vybraných inscenácií z posledného obdobia, najmä však sezóny 2001/2002. Súčasťou prehliadky boli inscenácie:

    V štúdiu:  S. I. Witkiewitz: V malej kúrii (réžia: Henryk Rozen), B. – M. Koltés: Roberto Zucco (réžia Roman Polák), S. Shepard: Vyzerá to ako v raji / Pochované dieťa (réžia Valentin Kozmenko-Delinde), P. Marber: Bližšie od teba (réžia Jan Wilhem van den Bosch)

    V historickej budove: G. Dusík, P. Braxatoris: Modrá ruža (réžia Roman Polák), W. Shakespeare: Mnoho kriku pre nič (réžia Roman Polák), G. Verdi: Trubadúr (réžia Karla Staubertová), O. Šoth:  Svetlý žiaľ, Carmen.


      

Keď v júni  tohto roka pozvalo vedenie Štátneho divadla Košice osobnosti kritickej obce na prehliadku  výsledkov svoje práce, zazdalo sa, že divadlo po rokoch nie najúrodnejších, vykročilo novým, kvalitatívnejším smerom. Súčasťou prehliadkovej ponuky boli inscenácie z celého spektra jeho tvorby - činohernej, opernej aj baletnej.

William Shakespeare: Mnoho kriku pre nič, ŠD Košice, réžia Roman Polák, 2002

Foto: Ondrej Béreš

        Keď bol na jeseň 1999 do funkcie riaditeľa Štátneho divadla Košice na základe výberového konania vtedajším prednostom Krajského úradu vymenovaný Peter Himič, vyvolalo to viac negatívnych, ako pozitívnych reakcií. Súčasťou Himičovho úspešného konkurzného projektu bol aj záväzok, obsadiť posty umeleckých šéfov jednotlivých súborov výraznými osobnosťami nadregionálneho významu. A tak sa stala v januári 2000 šéfkou opery mladá Zuzana Lacková, šéfom baletu Ondrej Šoth. Činohru dočasne viedol interný režisér Valentin Kozmenko-Delinde. Po Lackovej odchode koncom sezóny 2000/2001 z divadla na jej miesto nastúpil „domáci“ dirigent Karol Kevický. Vzhľadom na realitu nášho operného divadla sa ale tento krok nedal charakterizovať ako riaditeľov ústupok od predsavzatia. Potvrdil to v januári 2001 príchod Romana Poláka, ktorý sa ujal činohry, do Košíc.  Takto Himičovo predsavzatie dostalo konkrétnu náplň a  internú prehliadku sa dala považovať za zákonité vystavenie účtu na naše pomery nevídane mladého, no súčasne výrazne vyprofilovaného umeleckého menežmentu.

     Medzi divadlá, ktoré napriek svojmu kultúrno-spoločenskému postaveniu dlhodobo zaostávajú za patričnými, či očakávanými umeleckými výsledkami, patrí aj košické Štátne divadlo. Tento dlhodobý stav má samozrejme veľa objektívnych, ale aj nemálo subjektívnych príčin. Z tých objektívnym spomeňme mnohoročné umelo nadhodnocované poslanie tejto inštitúcie v rámci politických priorít bývalého režimu. V „oceľovom srdci“ republiky muselo byť ideologicky jednoznačné divadlo. Aj jeho formujúce osobnosti zákonite museli toto „avantgardné poslanie“ bezo zvyšku napĺňať. A tak zákonite nad kvalitou dlhé roky víťazila ideológia.

Ľudia v kumšte sa vždy stretali na princípoch vnútornej spriaznenosti. Ak boli pre kultúrnu inštitúciu prioritné politické zámery, skutočná umelecká tvorba nemohla dominovať. Samozrejme, bolo by nespravodlivým zjednodušením zaprieť, že aj v Košiciach sa z času na čas objavili jedinci, ktorí predsa len vyskakovali z priemeru. Na prelome 50. a 60. rokov sa spájala obroda činohry s pôsobením režiséra Jozefa Palku a čiastočne aj Ota Katušu, popri ktorých vyrástlo aj niekoľko hereckých osobností, z nich predovšetkým Ivan Rajniak a Eva Poláková, ktorí sa po čase presadili aj v Bratislave. V prvej polovici 70. rokov sa činohra akoby opäť príchodom absolventov VŠMU prebudila. Režisér Peter Opálený, dramaturg Štefan Fejko, herci Silvia Turbová, Vlado Durndík, Andrej Hryc, Eduard Vitek, Lenka Košická na chvíľu zmobilizovali aj ostatných, no na zásadnejšiu premenu divadla im sily nevystačili. Nádeje postupne poodchádzali a tí čo ostali, sa pomaly zaradili do šedého priemeru. Ani s odstupom času však nemožno nikoho menovite viniť. Taká bola doba - nik od žiadneho divadla nevyžadoval osobitý profil. Schéme politicky jednofarebného nástroja masovej „kultúry“ taký stav vyhovoval. Priemerná dramaturgia, z priemeru nevybočujúce inscenácie - to boli atribúty, ktoré spoľahlivo paralyzovali každý záchvev zmeny. A po pravde treba priznať, že táto situácia nebola príznačná iba pre súbory košického divadla.

Patrice Marber: Bližšie od teba, ŠD Košice – štúdio, réžia Jan Wilhem van den Bosch

Foto: Ondrej Béreš

            Ak sa umelecké ambície roky a desaťročia podriaďujú iným prioritám, nemožno očakávať radikálne zmeny. Divadlo je príliš závislé na zotrvačnosti. Je síce pravda, že pred desaťročím spoločenské zmeny ponúkli aj divadlám slobodu, no v nepripravenom prostredí sa začala iba veľmi nesmelo udomácňovať. V politickom virvare prvej polovice 90. rokov zasa víťazili skôr partikulárne záujmy, osobné animozity a hyperenergia priemerných. Korunu všetkému nasadil potom administratívny experiment zvaný Východoslovenské (po 9. mesiacoch doplnené o termín štátne) divadlo, v ktorom sa od 1. januára 1996 ocitli vedľa domácich súborov opery a baletu aj prešovská spevohra bývalého Divadla Jonáša Záborského a spoločný činoherný súbor, vyklonovaný zo zredukovaných súborov košickej a prešovskej činohry. A keďže pri zrode tohoto „kombinátu“ stáli skôr politické a osobné pohnútky jednotlivých regionálnych „klanov“, ohlasované prínosy sa ani napriek mobilizácii výraznejších osobností zvonka nedostavili. Bednárikove muzikály síce priniesli aj do metropoly východu remeselne zvládnutý typ divácky úspešných divadelných produkcií, ale svojim dominantným postavením na plagáte ubrali miesto pre iné, nemenej potrebné umelecké výboje. Ani Peter Scherhaufer nedokázal priniesť do divadla ducha novej náročnosti, hoci priviedol do divadla svojich brnianskych žiakov Martina Čičváka, či Michala Hatinu a sám sa rozhodujúcou mierou podieľal na megaprojekte pouličného divadla Boccacio (26. júna 1998).

 

            Nánosy priemernosti, ukladané v divadle po desaťročia boli teda matériou, s ktorou sa bolo treba čo najskôr vysporiadať. Asi najefektnejšie sa na prehliadke prezentoval balet. Ondrej Šoth vybudoval prakticky nový súbor a jeho Svetlý žiaľ a najmä Carmen dokázali, že aj v Košiciach sa dá hrať náročné divadlo s diváckou odozvou. Opera uviedla veľmi slušnú inscenáciu Verdiho Trubadúra, v ktorej sa nateraz odzrkadľovali skôr predsavzatia tandemu Kevický - Igor Dohovič (druhý dirigent).

            Jadrom prehliadky však boli predsa len činoherné inscenácie. Roman Polák pri svojom nástupe do divadla definoval pre činohru dva základné smery: V historickej budove to uvádzať repertoár „širšieho populáru“ s dôrazom na herectvo a v Štúdiu hľadať spojnice s najnovšími trendmi v dramaturgii a podľa možnosti (s ohľadom na technické obmedzenia tohoto komorného priestoru) aj v inscenačných postupoch.

            Na javisku historickej budovy teda Polák režíroval dva tituly. Ako spoločný titul všetkých troch súborov Dusíkovu operetu Modrá ruža a čistú činohru, Shakespearovu menej hrávanú komédiu Mnoho kriku pre nič. Dusíkovi sa inscenátori pokúsili vdýchnuť trocha sviežeho kyslíka. Dovolili si viac výpravnosti, väčšiu plochu venovali scéne plesu, v ktorej využili početný zbor a balet, ale aj technické možnosti javiska. Inscenáciu pripravili v dvoch alternáciách - „činohernej“ a „opernej“. V oboch obsadeniach dbal režisér na logiku konania postáv, čo je asi jediný istý postup pre realizácii operetných libriet. Aj napriek tomu najslabšou zložkou inscenácie ostali najmä viacerí protagonisti. Najviac za očakávaním zaostal skúsený a zrelý Peter Rašev. Jeho Edmond Duval je psychologicky plytký a spevácky nepresvedčivý. Akoby Rašev po dlhšej pauze, zapríčinenej (nedobrovoľným) odchodom z každodennej divadelnej prevádzky, úplne podcenil hlasovú hygienu a základný spevácky tréning. Alternujúci Ladislav Suchoža z prešovskej spevohry DJZ žiaľ spevácky Raševa neprevýšil, herecky sa dokázal vtesnať iba do prvoplánového pôdorysu postavy. Viac vzruchu priniesli Adriana Ballová a Svetlana Tomová v postave Sylvie. Prvá skôr herecky, druhá skôr vokálne naplnili Polákov zámer bezo zvyšku. A tak aj napriek výhradám možno prijať Modrú ružu ako vkusné repertoárové číslo, ktoré prispieva k zvýšeniu dôvery divákov v divadlo.

     Ešte lepší výsledok priniesol Shakespeare. Na skvelej scéne a v krásnych kostýmoch Marije Havran rozohral Polák premyslenú kompozíciu komédie s veľmi dobrými hereckými kreáciami. Spoľahol sa na zrozumiteľnosť predlohy, účinnosť jej konfliktov a živosť postáv. Viac pochopenia našiel v dámskej časti súboru, preto sú pre inscenáciu príznačné predovšetkým ženské kreácie Henriety Kecerovej ako jemne erotickej Beatrice, Adriany Ballovej ako šarmantnej Margaret a Sone Petrillovej ako zmyselnej Hero. No ani Michal Šoltész, Ivan Krúpa, Atilla Bocsárszky nevybočili z koncepcie hereckého predstavenia. A tak tento Shakespeare sa po rokoch stal opäť spoľahlivým repertoárovým číslom pre široké vrstvy.

Polák sa s nánosmi minulosti v košickom divadle zjavne pustil za pasy v Štúdiu. Ponúkol totiž repertoár, ktorý je aj na celoslovenské pomery príliš vyhranený v rovine tematickej i inscenačnej. Sheppard, Koltés, Marber – to nie sú dramatici, na ktorých sa u nás chodí masovo. Hry tematicky zasahujú do vnútra človeka súčasnosti, každá svojim spôsobom odkrýva často zakrývané „spodné prúdy“ psychiky nášho súčasníka. Ak sa taký repertoár nehráva často, divák len nerád zrazu verejne konfrontuje svoju intímnu skúsenosť s dramatickými obrazmi.

Shepardovu rodinnú drámu Vyzerá to ako v raji naštudoval Valentin Kozmenko-Delinde. Delindeho silnou stránkou sú inscenácie magickej divadelnosti. V Shepardovom texte sa musel podvoliť silnému autorovi a na overené divadelné kúzlenie nenachádzal s hercami živnú pôdu. Polák inscenoval dve hry B. – M. Koltésa, kultového predstaviteľa súčasnej francúzskej drámy - Roberto ZuccoBoj černocha so psami. Najmä Roberto Zucco je ťažká analýza skratového konania mladého spoločnosťou neakceptovaného jedinca. Autorovu krutosť Polák s výtvarníkom Michaelom Hořejším ešte umocnil ťažkou, dusivou, čiernou scénou. Na modernú drámu nie je dostatočne „trénovaná“ drvivá väčšina našich hercov. Preto aj skúsený Marek Majeský nachádza v spoluhráčoch menej spätnej väzby, než by na nepatetické vykreslenie paranoického Roberta potreboval. Jedine Dana Košická v postave Elegantnej dámy dokazuje, ako sa takýto typ divadla má hrať s nadhľadom.

            Druhá Koltésova hra Boj černocha so psami vznikla v koprodukcii Polákovho združenia Metamorfózy s košickým divadlom. Aj vďaka tomu, že tento text je menej vzdialený u nás preferovaným konvenciám, výsledok je oveľa prijateľnejší a dosahuje spontánnejšie prijatie publikom. V komornom obsadení sa stretli tri výrazné herecké osobnosti, Dana Košická, Ľubo Gregor a Marek Majeský. Koltésovu moralitu dnešných dní zahrali prirodzene, a preto veľmi sugestívne.

            Poslednú inscenáciu súčasného britského dramatika Patricka Marbera Bližšie od teba režíroval holandský Brit Jan-Willem van den Bosch. Keďže o inscenácii sa podrobnejšie popísalo už dosť, na tomto mieste sa sústreďme skôr na širšie súvislosti jej úspechu. V prvom rade zapôsobila skutočnosť, že košický divák zažil v štúdiu takú sériu šokov, ktorá pomaly prelamuje staré návyky. Po druhú, herci zúročili skúsenosti, ktoré im ponúkli najmä domáci režiséri za posledné tri roky. Bolo by však trochu nespravodlivé, keby sme popri Romanovi Polákovi nespomenuli, že so súborom na režisérskych postoch pracovali Valentin Kozmenko-Delinde, Peter Mankovecký, Emil Horváth, Patrik Lančarič. A práve táto konfrontácia zapôsobila v súbore veľmi produktívne aj napriek tomu, že viacerí jednotlivci mali k jednotlivým režisérom veľmi vyhranené vzťahy...

            Ak teda chceme zhrnúť, interná prehliadka ŠD Košice naznačila, že vedenie divadla aj napriek svojmu mladému veku a súčasne menšej rutine, cielene začalo narovnávať dlhodobo pokrivené hodnoty v divadle. Dosiahlo viacero čiastkových úspechov, ale jedna lastovička jar nerobí. Preto nehodno dosiahnuté nadhodnocovať, lebo  prehliadka, aj tri uplynulé sezóny poodhalili aj viacero problémov, ktoré divadlo na ceste za trvalejšími úspechmi bude musieť ešte prekonať.

 

(Autor je divadelný kritik.)  

 


                   


 

© Všetky práva sú vyhradené. Textové a obrazové materiály uverejnené na stránkach Teátra možno ďalej šíriť iba na základe písomného súhlasu redakcie.