ročník IX., číslo 1 - 2, september - december 2004
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...

|teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | NetHovory | SCENA.CZ |
| Teatrologická spoločnosť |

 
ISSN 1336-2682


    Vážení priatelia divadla,
E-Mail : info@rmd.sk
otvorili ste si úvodnú stránku internetovej divadelnej revue TEATRO. Periodika venovaného reflexii výsledkov divadelnej tvorby štátnych a neštátnych profesionálnych divadiel na Slovensku, ako aj aktuálnej publicistike o divadelnom živote u nás. Preto v jednotlivých rubrikách nájdete príspevky informačného, analytického alebo beletristického charakteru od širokého spektra autorov – divadelných vedcov, teoretikov, kritikov, publicistov, zástupcov divadelných profesií, pedagógov a študentov odborných škôl či jednotlivcov, ktorí sú síce zamestnaní mimo sféry kultúry, ale pravidelne sa venujú napríklad sledovaniu opernej tvorby. Redakcia akceptuje rôznorodosť pohľadov na dianie v našej divadelnej kultúre a odbornosť svojich prispievateľov, hoci nie vždy sa s ich pohľadmi či hodnotením jednotlivých divadelných počinov stotožňuje. Práve od tejto otvorenosti voči rôznym názorom očakávame, že TEATRO bude platformou pre cizelovanie postojov, ktoré posúvajú túto tvorivú oblasť stále ďalej.
A na záver len toľko: veríme, že TEATRO sa stane obľúbeným periodikom, ktoré si so záujmom prečíta nielen odborná verejnosť. Veď divadlo je tu pre všetkých.

Katarína Ducárová, šéfredaktorka


 

© Všetky práva sú vyhradené. Textové a obrazové materiály uverejnené na stránkach Teátra možno ďalej šíriť iba na základe písomného súhlasu redakcie.

   
 

Kultivovaný preklad

za rozumnú cenu?

                                  
 

Komerčné preklady z angličtiny a do angličtiny