TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    
TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue ročník V., číslo 0-1, september-október 2000 Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|teoretické články | besedy | recenzie | rozhovory | festivaly / prehliadky | profily|
|povedali... |knižné recenzie | portréty | reportáže | zo zahraničia|
| DIVADLO.SK | ČAPEK | SCENA.CZ|

Otázky môžete klásť aj vy !!! Autor najzaujímavejšej získa cenu.

Ďalšie pokračovanie medzinárodného divadelného salónu Čapkovo popoludnie z Internet klubu v BKIS na Jesenského ulici 7 v Bratislave sledujte v decembri.
Otázky môžete klásť aj vy !!!
Autor najzaujímavejšej získa cenu.
Strávte s nami hodinku ON-LINE na adrese www.teatro.sk (menu Čapek)
13. decembra 2000 od 17. 00 hod.


Vážení priatelia divadelného umenia,
E-Mail : info@rmd.sk
pripravili sme pre Vás prvé číslo internetového časopisu venovaného divadlu, ktorým sme sa pred časom rozhodli nahradiť divadelný mesačník TEATRO. Presnejšie začať ho vydávať v novej podobe, lebo situácia, v ktorej sme sa pred rokom ocitli, neumožňuje toto periodikum pripravovať naďalej v takej podobe, ako ste boli zvyknutí. Rozhodli sme sa pre zmenu, a tak Vám dnes ponúkame do pozornosti prvé divadelné periodikum u nás, ktoré bude vychádzať ako internetový časopis. Jeho úroveň bude závisieť nielen od nás, ale najmä od ochoty prispievateľov, recenzentov a divadelných kritikov vydržať počiatočné neštandardné podmienky. Veríme však, že sa nám spoločne podarí vytvoriť moderné periodikum, aké doteraz na trhu absentuje, a ktoré Vás formou analytických, beletristických a informačných žánrov bude zoznamovať so súčasným dianím v slovenskom divadle. Širokým spektrom názorov i autorov, od študentov po renomované osobnosti, bude sledovať výsledky divadelnej tvorby, a tak vytvárať priestor pre kritickú reflexiu výsledkov predovšetkým na domácich profesionálnych štátnych či neštátnych scénach, a tiež na prezentáciu divadelných tvorcov. Dúfame, že časopis TEATRO si aj v novej podobe obľúbi odborná verejnosť i návštevníci našich divadiel.

Katarína Ducárová, šéfredaktorka časopisu TEATRO

Prvá internetová divadelná revue vychádza s príspevkom Ministerstva kultúry SR.


http://web.viapvt.sk/zzsro/