TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue    TEATRO.SK - Prvá internetová divadelná revue

ročník VII., číslo 1 - 2, apríl - jún 2002
Vitajte

...prvá internetová divadelná revue...
|teoretické / historické články | recenzie | rozhovory |
| profily / portréty | knižné recenzie | besedy | festivaly / prehliadky |
| reportáže | zo zahraničia |
| ARCHÍV | DIVADLO.SK | NetHovory | SCENA.CZ |
| Teatrologická spoločnosť |
Vážení priatelia divadla,
E-Mail : info@rmd.sk
otvorili ste si úvodnú stránku internetovej divadelnej revue TEATRO, ktorá vám ponúka analytické, beletristické aj informačné články o divadle. Zámerom redakcie je vytvárať slobodný priestor najmä pre kritickú reflexiu výsledkov divadelnej tvorby, predovšetkým na slovenských profesionálnych štátnych aj neštátnych scénach. Preto oslovujeme široké spektrum autorov - od študentov až po renomované osobnosti - a dávame im priestor na prezentáciu ich rôznorodých pohľadov na súčasné divadelné dianie u nás. Redakcia v tomto zmysle akceptuje odbornosť prispievateľov, aj keď nie vždy sa s ich pohľadmi či hodnotením jednotlivých počinov na pôde divadla, stotožňuje. Práve od tejto otvorenosti voči rôznym názorom očakávame, že TEATRO bude platformou pre cizelovanie postojov, ktoré posúvajú túto tvorivú oblasť stále ďalej. A na záver len toľko: veríme, že TEATRO sa stane obľúbeným periodikom, ktoré si so záujmom prečíta nielen odborná verejnosť. Veď divadlo je tu pre všetkých.

Katarína Ducárová, šéfredaktorka